Choroby ogólne oczu

Choroby ogólne oczu

Niektóre choroby ogólne dają wyraźne objawy w oczach, wcześniej też mogą być rozpoznane przez okulistę niż przez lekarza innej specjalności. Dlatego często chorzy są przesyłani do badania okulistycznego przez! innych lekarzy, a badanie okulistyczne może mieć wielką wagę w rozpoznawaniu niektórych chorób wewnętrznych lub neurologicznych. Metody okulistycznego badania polegają przede wszystkim na dokładnym oglądaniu w odpowiednim oświetleniu i za pomocą przyrządów powiększających. Za pomocą wziernika ocznego badamy wnętrze oka (dno oka), widzimy siatkówkę, naczyniówkę i nerw wzrokowy. Lampa szczelinowa i mikroskop rogówkowy pozwalają zbadać w dużym powiększeniu rogówkę, tęczówkę, soczewkę itd. Liczne aparaty optyczne pozwalają dokładnie określić budowę oka i jego refrakcję, pole widzenia, adaptację, poczucie barw itd. W odpowiednio urządzonej klinice okulistycznej może być przeprowadzone w krótkim czasie dokład-dne badanie wszystkich części oka i jego funkcji. Na koniec istnieją liczne schorzenia oczu ograniczające się wyłącznie do oczu bez wpływu na organizm, np. jaglica, niektóre schorzenia rogówki, współczulne zapalenie drugiego oka po skaleczeniu itd.

reklama

KOBIETA

www.klubodchudzania.pl www.antykoncepcja.net www.astmaoskrzelowa.pl